Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність − 056 «Міжнародні економічні відносини»

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність − 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма  − Міжнародний менеджмент