Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами нової філософії виробництва товарів і послуг фірм, яка б  підпорядковувалась вимогам ринку, який у свою чергу, знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом спектру  економічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів. Підприємства, організації, установи розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей по кожному конкретному ринку і його сегментах з найвищою економічною ефективністю. Названий курс  повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі  управління  та менеджменту на ринку виробництва товарів і послуг та їх конкурентоспроможності.

Метою викладання даної дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту, ціноутворення, збуту товарів і  послуг, реклами, просування товарів, а також організації управління маркетингом.

 

2.2.Завдання вивчення дисципліни:

- сформувати у студентів правильний підхід до розуміння ролі і місця маркетингової політики у діяльності підприємств, організацій(установ);

- оволодіти знаннями про товари і  послуги підприємств(установ), їх  асортимент, необхідність товарів-новинок, етапи процесу розробки нової продукції(послуги), стратегій маркетингу в залежності від стадій життєвого циклу товару(послуги);

- оволодіти методами цінової політики підприємств(організацій) в залежності від конкурентного середовища  і цілей фірм;

- виробити навики оцінки каналів розподілу і товароруху товару(послуги), їх логістику;

- засвоїти методи розробки програм просування  товарів(послуг);

- сформувати у студентів правильний підхід до розуміння ролі і місця стратегії і тактики маркетингу у фірмах;

- оволодіти процедурою розробки стратегічного плану;

- засвоїти методику складання плану маркетингу фірми;

- оволодіти методами маркетингового контролю;

- ознайомитись з  організацією структури управління маркетингом у фірмі, основними підходами до їх функціонування  і оцінки.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:

0201 «Культура»

Напрям підготовки:

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Галузь знань:

 0305 «Економіка та підприємництво» 

Напрям підготовки:

 6.030507 «Маркетинг»

Фахове спрямування:

«Міжнародний маркетинг»

Галузь знань

0305 - “Економіка і підприємництво”

спеціальність  7.03050701 – “Маркетинг”

спеціалізація – “Міжнародний маркетинг”

 • Галузь знань:
  • 0305 "Економіка та підприємництво"
 • Напрям підготовки:
  • 6.030507 "Маркетинг"

Галузь знань

0305 „Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки

6.030507 „Маркетинг”

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування

Менеджмент ЗЕД

Метою дисципліни «Менеджмент міжнародних корпорацій» є формування системи знань щодо базових категорій, методологічних аспектів організації менеджменту у міжнародних корпораціях та на міжнародних ринках, їхніх пріоритетів у сучасних умовах.

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 7. 03060104/8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030503 Міжнародна економіка
 • Напрям підготовки:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010016 Бізнес адміністрування

Галузь знань 

0201 «Культура»

Напрям підготовки

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»                        

Галузь знань:

0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки:

6.030507- «Маркетинг»

 • Галузь знань:
  • 0306 “Менеджмент і адміністрування”
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 “Менеджмент”
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Галузь знань:
  • 0306-менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування

Менеджмент ЗЕД

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Професійне спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка та підприємництво»
  • 0306 «Менеджмент і адміністрування»
 • Напрям підготовки:
  • 6.030507 «Маркетинг»
  • 6.030601 «Менеджмент»

 • Фахове спрямування:
  • «Міжнародний маркетинг»
  • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Професійне спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної  діяльності
  • Варіативна компонента
  • Міжнародний менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Професійне спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Варіативна компонента:
  • Міжнародний менеджмент

для анг.мовних студентів

  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
   • 0305 Економіка і підприємництво
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
   • 6.030507 Маркетинг
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
   • Міжнародний маркетинг
  • Спеціальність:
   • Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням англійської мови)
   • Бакалавр з маркетингу (зі знанням англійської мови)

  Галузь знань:

   • 0304 Економіка і підприємництво
  • Напрям підготовки:
   • 6.030507 Маркетинг
  • Професійна орієнтація:
   • Міжнародний маркетинг
  • Кваліфікація:
   • бакалавр з маркетингу (зі знанням іноземної мови)
  • Галузь знань:
   • Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Спеціальність:
   • Бакалавр з менеджменту
   • Менеджер-адміністратор (зі знанням англійської мови)
  • Галузь знань:
   • 0305 Економіка та підприємництво
  • Напрям підготовки:
   • 6.030507 Маркетинг
  • Фахове спрямування:
   • Міжнародний маркетинг
  • Спеціальність:
   • Маркетинг
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Кваліфікація:
   • бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням іноземної мови)
  • Напрям підготовки:
   • 1801 Специфічні категорії
  • Спеціальність:
   • 8.18010016 Бізнес адміністрування
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Кваліфікація:
   • бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням іноземної мови)
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Кваліфікація:
   • бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням іноземної мови)
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Спеціальність:
   • Бакалавр з менеджменту
   • Менеджер-адміністратор (зі знанням англійської мови)
  • Напрям підготовки:
   • Специфічні категорії «1801»
  • Магістерська програма
   • «Управління вартістю бізнесу»
   • «Управління змінами»
   • «Управління маркетинговими інноваціями»
  • Спеціальність:
   • 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Міжнародний менеджмент
  • Спеціальність:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Спеціальність:
   • Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням іноземної мови)
  • Галузь знань:
   • 0304 Економіка і підприємництво
  • Напрям підготовки:
   • 6.030507 Маркетинг
  • Професійна орієнтація:
   • Міжнародний маркетинг
  • Кваліфікація:
   • бакалавр з маркетингу (зі знанням іноземної мови)
  • Галузь знань:
   • 0306 Менеджмент і адміністрування
  • Напрям підготовки:
   • 6.030601 Менеджмент
  • Фахове спрямування:
   • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Спеціальність:
   • Бакалавр з менеджменту, менеджер адміністратор (зі знанням англійської мови)