Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Спеціальність − 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійна програма − Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні науки

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 23 Соціальна робота, 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність − 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджемент, 075 Маркетинг, 231Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма − Економіка, Публічне управління та адміністрування, Менеджмент, Маркетинг, Соціальна робота, Соціальне забезпечення

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 08 Право, 26 Цивільна безпека
Спеціальність − 081 Право,  262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма  − Право, Правоохоронна діяльність, Економічна безпека та фінансові розслідування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: