Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань: 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки: 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»; 

Формування теоретичних знань про сутність, структуру і закономірності міжнародної інформації, правове регулювання міжнародного інформаційного поля та формування практичних умінь і навичок, необхідних для роботи в сфері міжнародних інформаційних відносин

  • Галузь знань:
0302 "Міжнародні відносини"
  • Напрям підготовки:
6.030204 "Міжнародна інформація"

Галузь знань: 0302 "Міжнародні відносини"
Напрям підготовки: 6.030204 "Міжнародна інформація",

                                 6.030203 "Міжнародні економічні відносини"Галузь знань: 0302 "Міжнародні відносини"

Напрями підготовки: 6.030204 "Міжнародна інформація",

                                   6.030203 "Міжнародні економічні відносини"

Отрасль знаний: 0306 Менеджмент и администрирование

Направление подготовки: 6.030601 Менеджмент

Профессиональное направление: 

Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Вариативная компонента: Международный менеджмент

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям підготовки: 6.030203 Міжнародні економічні відносини

                                 6.030204 Міжнародна інформація

Галузь знань – 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки – 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Галузь знань: 0302 "Міжнародні відносини"
Напрям підготовки: 6.030204 "Міжнародна інформація

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань – 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки– 6.030204 «Міжнародна інформація»

Напрям підготовки– 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Knowledge Industry: 0306 Management and Administration

Direction of Preparation: 6.030601 Management

Professional Directions: Management of International Economic Activities

Variative Component: International Management