• Галузь знань:
    • 0307 Туризм
  • Напрям підготовки:
    • 6.030701 Організація туристичного обслуговування
  • Фахове спрямування:
    • Управління туристичним бізнесом