Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Економічна оцінка землі і нерухомого майна

Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань:
Спеціальність: