Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 29 Міжнародні відносини
Спеціальність − 293 Міжнародне право
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти
Галузь знань – 08 Право
Спеціальність − 081 Право
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність − 052 Політологія
Освітньо-професійна програма  − Політологія

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 08 Право
Спеціальність 081 Право

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: