Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 26 Цивільна безпека
Спеціальність − 262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма  − Економічна безпека та фінансового розслідування

Ступінь вищої освіти –
Галузь знань –
Спеціальність −
Освітньо-професійна програма −

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

0502 «Автоматика управління»

Напрям підготовки             

6.050102 – «Компютерна інженері

6.050103 – «Програмна інженерія»

6.050101 – «Компютерні наук

6.050201 – «Системна інженерія»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 08 Право, 26 Цивільна безпека, 29 Міжнародні відносини

Спеціальність; 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

ОПП: "Право", "Економічна безпека та фінансові розслідування", "Міжнародне право"

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 08 Право, 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 081 Право, 293 Міжнародне право
ОПП: "Право", "Міжнародне право"