Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

дисципліни  «Анатомія та еволюція нервової системи людини»

ступінь вищої освіти – бакалавр

галузь знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 053 – Психологія

освітньо-професійна програма – Психологія