Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення
Освітньо-професійна програма  −

Ступінь вищої освіти: магістр

Освітньо-професійна програма: фінансовий менеджмент

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси в системі митних органів
 • Спеціальність:
  • Фінанси і кредит

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність − 232 Соціальне забезпечення
Освітньо-професійна програма  −

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти: Магістр
Освітньо-наукова програма: Публічні фінанси

Дисципліна «Фінансовий ринок» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин, покликане дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку.