Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти

       * бакалавр

Галузь знань

      * 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

      *  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми 

      * «Фінанси», 

      * «Митна справа», 

      * «Фіскальне адміністрування»

      *  «Фінанси суб’єктів господарювання та страхування»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

ступінь вищої освіти − магістр
галузь знань –  07 «Управління та адміністрування»
спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітньо-професійна програма – «Фінанси»

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – «Управління та адміністрування»
Спеціальність – «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

Дисципліна спрямована на ґрунтовне  засвоєння студентами  основних  принципів застосування  програмно-цільового  методу  складання  і  виконання бюджетів, на формування теоретичних знань та практичних навиків щодо застосування прийомів та методів використання вказаного методу в бюджетному процесі в Україні.

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 7.03050801 Фінанси і кредит
  • 8.03050801 Фінанси і кредит

Ступінь вищої освіти - магістр
Галузь знань - 07 Управління та адміністрування
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукова програма - Публічні фінанси

 • Галузь знань:
  • 07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність:
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Освітня програма:
  • «Фінанси»

 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси
  • Фінанси в системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб'єктів господарювання
  • Банківська справа