Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси
  • Фінанси в системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб'єктів господарювання
  • Банківська справа

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 7.03050801 Фінанси і кредит
  • 8.03050801 Фінанси і кредит

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Спеціальність:
  • 7.03050801 Фінанси і кредит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Професійна орієнтація:
  • Фінанси

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 6.030502 Економічна кібернетика

                                  6.030504 Економіка підприємства

                                  6.030508 Фінанси і кредит

                                  6.030505 Управління персоналом та економіка праці

                                 

Отримання теоретичних знань та практичних навичок з аналізу міжнародного фінансового ринку, знайомство з сферою міжнародних фінансів, світовою грошовою системою, валютними системами, роботою валютних ринків, міжнародними фінансовими організаціями є об’єктивно необхідними для молодих економістів в умовах глобалізації та інтернаціоналізації фінансово-господарської діяльності.

Зважаючи на це,  "Міжнародна фінансова аналітика", сприяння підготовці студентів до реалізації фундаментального та технічного аналізу фінансового ринку, яким нині приділяється значна увага не тільки у фінансовій науці, але й практиці. Саме за їх допомогою здійснюється аналіз та прогнозування розвитку валютного, фондового та інших різновидів фінансових ринків, міжнародних інвестиційних проектів, а також проводиться аналіз та оцінка ризиків у міжнародній діяльності.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит

Ступінь вищої освіти

       * бакалавр

Галузь знань

      * 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

      *  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми 

      * «Фінанси», 

      * «Митна справа», 

      * «Фіскальне адміністрування»

      *  «Фінанси суб’єктів господарювання та страхування»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: