Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти - магістр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»

освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність: 071 "Облік і оподаткування"
Освітньо-професійні програми: "Облік, оподаткування і правове регулювання підприємництва", "Облік, оподаткування і контроль в державному секторі економіки", "Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу", "Аналіз і аудит бізнесу"

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
Спеціальність – 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма – Облік та контроль в державному секторі економіки

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”

Фахове спрямування: Облік і аудит в промисловості, Облік і аудит в будівництві, Облік, контроль та правове забезпечення в бюджетній сфері, Облік  і аудит в сфері послуг, Ревізія та контроль

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний менеджмент

  • Галузь знань:
    • 0305 Економіка і підприємництво
  • Напрям підготовки:
    • 6.030509 Облік і аудит
  • Фахове спрямування:
    • Облік і аудит в промисловості

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма: «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність − 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародний облік

галузь знань  07 – Управління та адміністрування
спеціальність  071 Облік і оподаткування
освітньо-професійна програма – Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва
 

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Напрям підготовки: 071 Облік і оподаткування

Фахове спрямування: Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності; Облік і контроль в державному секторі економіки; Контроль і ревізія; Облік і правове забезпечення агропромислового виробництва