Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Галузь знань:
- 07 управління та адміністрування
Спеціальність:
- 071 облік і оподаткування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань – 0305 “Економіка і підприємництво”
Фахове спрямування – 6.030503 “Міжнародна економіка”
Професійна орієнтація – “Європейська економіка”

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси; Оподаткування; Фінанси в системі митних органів; Фінанси суб’єктів господарювання.

Галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”

Фахове спрямування: Облік і аудит в промисловості, Облік і аудит в будівництві, Облік, контроль та правове забезпечення в бюджетній сфері, Облік  і аудит в сфері послуг, Ревізія та контроль

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит в промисловості

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма: «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

галузь знань  07 – Управління та адміністрування
спеціальність  071 Облік і оподаткування
освітньо-професійна програма – Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва
 

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність: 071 "Облік і оподаткування"
Освітньо-професійні програми: "Облік, оподаткування і правове регулювання підприємництва", "Облік, оподаткування і контроль в державному секторі економіки", "Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу", "Аналіз і аудит бізнесу"

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: