Адреса: майдан Перемоги, 3, корус 2, каб. 2412
Електронна пошта: k.khomiakova@tneu.edu.ua

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
 • Спеціальність:
  • Облік і аудит

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 07  Управління і адміністрування 

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма 

Облік, оподаткування і контроль в державному секторі економіки

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання

Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу

Аналіз і аудит в бізнесі

 

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Cтупінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Напрям підготовки: 071 Облік і оподаткування

Фахове спрямування: Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Напрям підготовки: 071 Облік і оподаткування

Фахове спрямування: Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю    в   державному секторі економіки

Галузь знань: 07 "Управління і адміністрування"
Напрям підготовки: 071 "Облік і оподаткування"
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма – «Облік і контроль в державному секторі економіки»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: