Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент організації і адміністрування
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 07- управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 071 - облік і оподаткування
  • Галузь знань:
   • 0305 Економіка і підприємництво
  • Магістерська програма
   • Контроль в державному секторі економіки
 • Спеціальність:
  • 8.03050901 Облік і аудит

Knowledge area – 05 «Social and behavior science»

Field of training – 051 «Economy»

educationally-professional program  - International economy (English program)

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 0501 Економіка і підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит в промисловості
  • Ревізія і контроль
  • Облік і аудит в сфері послуг
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
 • Спеціальність:
  • 8.050106 Облік і аудит

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань -  07 "Управління і адміністрування"

Спеціальність - 071 " Облік і оподаткування"

освітньо - професійна програма - " Економічна експертиза та аудит бізнесу"

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень
   • бакалавр
 • Галузь знань:
   • 0305 «Економіка та підприємництво»
 • Напрям підготовки: 
   • 6.030509 «Облік і аудит»
 • Фахове спрямування:
   •  «Ревізія і контроль»
 • Галузь знань:
  • 29 Міжнародні відносини
 • Спеціальність:
  • 292 Міжнародні економічні відносини
 • Освітньо-професійна програма:
  • Міжнародний маркетинг
  • Міжнародний бізнес
  • Міжнародний менеджмент
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 073 Менеджмент
  • 074 Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійна програма:
  • Міжнародний менеджмент
  • Менеджмент
  • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 071 Облік і оподаткування
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економічна експертиза та аудит бізнесу
  • Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки
  • Облік і оподаткування підприємницької діяльності
  • Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу
 • Освітньо-наукова програма:
  • Міжнародний облік
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 071 Облік і оподаткування
 • Освітньо-професійна програма:
  • Економічна експертиза та аудит бізнесу
 • Галузь знань:
 • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • 7.03050901 "Облік і аудит"

 • Галузь знань:
  • 07  - Управління та адміністрування
  • 05 - Соціальні та поведінкові науки
  • 24 - Сфера обслуговування
  • 28 - Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
  • 051 - Економіка
  • 071 - Облік та оподаткування
  • 073 - Менеджмент
  • 241 - Готельно-ресторання справа
  • 242 - Туризм
  • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 07  - Управління та адміністрування
  • 05 - Соціальні та поведінкові науки
  • 24 - Сфера обслуговування
  • 28 - Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
  • 051 - Економіка
  • 071 - Облік та оподаткування
  • 073 - Менеджмент
  • 241 - Готельно-ресторання справа
  • 242 - Туризм
  • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Міжнародна економіка
 • Фахове спрямування:
  • Міжнародний туризм
 • Спеціальність:
  • AMET
 • Галузь знань:
  • 07  - Управління та адміністрування
  • 05 - Соціальні та поведінкові науки
  • 24 - Сфера обслуговування
  • 28 - Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
  • 051 - Економіка
  • 071 - Облік та оподаткування
  • 073 - Менеджмент
  • 241 - Готельно-ресторання справа
  • 242 - Туризм
  • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0305 економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 8.3050901 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 8.3050901 Облік і аудит