Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит у промисловості
  • Облік і аудит у сфері послуг
  • Облік і аудит у будівництві
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
  • Ревізія і контроль
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент організації і адміністрування
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 0305 економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 облік і аудит
  • Галузь знань:
   • 0305 Економіка і підприємництво
  • Магістерська програма
   • Контроль в державному секторі економіки
 • Спеціальність:
  • 8.03050901 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа
 • Спеціальність:
  • Банківська справа
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 0501 Економіка і підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит в промисловості
  • Ревізія і контроль
  • Облік і аудит в сфері послуг
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
 • Спеціальність:
  • 8.050106 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 0501 Економіка і підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит в промисловості
  • Ревізія і контроль
  • Облік і аудит в сфері послуг
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
 • Спеціальність:
  • Спеціальності 8.050106 Облік і аудит
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень
   • бакалавр
 • Галузь знань:
   • 0305 «Економіка та підприємництво»
 • Напрям підготовки: 
   • 6.030509 «Облік і аудит»
 • Фахове спрямування:
   •  «Ревізія і контроль»
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси в системі митних органів
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Міжнародна економіка
 • Фахове спрямування:
  • Міжнародна економіка
 • Спеціальність:
  • 7.03050301 Міжнародна економіка

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010016 Бізнес-адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
 • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • 7.03050901 "Облік і аудит"

 • Галузь знань:
  • 1301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.130102 Соціальна робота
 • Фахове спрямування:
  • Соціальна робота
 • Спеціальність:
  • Соціальна робота
 • Галузь знань:
  • 0305 – Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 – Управління персоналом та економіка праці
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Міжнародна економіка
 • Фахове спрямування:
  • Міжнародний туризм
 • Спеціальність:
  • AMET
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси
  • Економічна теорія
  • Фінанси в системі митних органів
  • Оподаткування
  • Банківська справа
 • Спеціальність:
  • Фінанси і кредит
 • Галузь знань:
  • 0305 економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 „Економіка і підприємництво”
 • Напрям підготовки:
  • Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Ревізія і контроль
 • Спеціальність:
  • Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 8.3050901 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 8.3050901 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Магістерська програма «Контроль в державному секторі економіки»
 • Спеціальність:
  • 8.03050901 Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Оподаткування
 • Галузь знань:
  • 0305 „Економіка і підприємництво”
 • Напрям підготовки:
  • Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Ревізія і контроль
 • Спеціальність:
  • Облік і аудит
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030501 Економічна теорія
  • 6.030502 Економічна кібернетика
  • 6.030504 Економіка підприємства
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
  • 6.030507 Маркетинг
  • 6.030508 Фінанси і кредит
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси
  • Оподаткування
  • Фінанси в системі митних органів
  • Фінанси суб’єктів господарювання
  • Страхування
  • Банківська справа
  • Облік і аудит у промисловості
  • Облік і аудит у будівництві
  • Облік і аудит у сфері послуг
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
  • Ревізія і контроль
  • Маркетинг
  • Економічна кібернетика
 • Галузі знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрямів підготовки:
  • 6.030601 Міжнародний менеджмент
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 8.03050901 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Контроль в державному секторі економіки