Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 124 Системний аналіз
Освітньо-професійна програма — Системний аналіз

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 12 Information Technologies
Specialty – 121 Software Engineering; 122 Computer Science
Educational professional program

 • Галузь знань —

12 – Інформаційні системи,

 • Спеціальність —

124- Системний аналіз,125 - Кібербезпека

 • Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма

бакалавр

 • Галузь знань —

12 – Інформаційні системи

 • Спеціальність —

124- Системний аналіз

 • Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма

бакалавр

 • Галузь знань —

12 – Інформаційні системи, 051 - Економіка

 • Спеціальність —

124- Системний аналіз, 051 – Економічна кібернетика

 • Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма

бакалавр

 • Галузь знань —

12 – Інформаційні системи,

 • Спеціальність —

124- Системний аналіз,

 • Освітньо-професійна програма / Освітньо-наукова програма

магістр

Degree of higher education – bachelor
Field of Knowledge – 12 Information Technologies
Specialty – 121 Software Engineering; 122 Computer Science
Educational professional program

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 124 Системний аналіз
Освітньо-професійна програма — Системний аналіз

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність — 051 Економіка
Освітньо-професійна програма — Економічна кібернетика

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 122 Комп'ютерні науки
  • 123 Комп'ютерна інженерія
  • 124 Системний аналіз
  • 125 Кібербезпека
  • 126 Інформаційні системи та технології
 • Галузь знань:
  • 15 Автоматизація та приладобудування
 • Спеціальність
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 – Комп’ютерні науки
 • Спеціальність:
  • Computer Ecologic and Economic Monitoring
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економічна кібернетика
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні технології в економіці
 • Спеціальність:
  • Економічна кібернетика
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економічна кібернетика
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні технології в економіці
 • Спеціальність:
  • Економічна кібернетика
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економічна кібернетика
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні технології в економіці
 • Спеціальність:
  • Економічна кібернетика

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність — 051 “Економіка”
Освітньо-професійна програма — “Економічна кібернетика”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит в промисловості
  • Ревізія і контроль
  • Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері
  • Облік і аудит в будівництві
 • Галузь знань:
  • 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 122 Комп'ютерні науки
  • 123 Комп'ютерна інженерія
  • 124 Системний аналіз
  • 125 Кібербезпека
  • 126 Інформаційні системи та технології
 • Галузь знань:
  • 15 Автоматизація та приладобудування
 • Спеціальність:
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Галузь знань:
  • 12 Інформаційні технології
 • Спеціальність:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 122 Комп'ютерні науки
  • 123 Комп'ютерна інженерія
  • 124 Системний аналіз
  • 125 Кібербезпека
  • 126 Інформаційні системи та технології
 • Галузь знань:
  • 15 Автоматизація і приладобудування
 • Спеціальність:
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність — 051 “Економіка”
Освітньо-професійна програма — “Економічна кібернетика”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 124 Системний аналіз

                               126 Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна програма — Системний аналіз

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економічна кібернетика
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні технології в економіці
 • Спеціальність:
  • Економічна кібернетика
 • Галузь знань:
  • Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економічна кібернетика
 • Фахове спрямування:
  • Інформаційні технології в економіці
 • Спеціальність:
  • Економічна кібернетика

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Спеціальність — 126 “Інформаційні системи і технології”

 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
 • Спеціальність:
  • 7.092502 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 124 Системний аналіз
Освітньо-професійна програма — Системний аналіз

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Галузь знань:  01  Освіта/педагогіка
Спеціальність: 010 Фізична культура і спорт
Галузь знань:  02  Культура і мистецтво
Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Галузь знань:  05  Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія
Галузь знань:  07  Управління та адміністрування
Спеціальність: 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань:  23  Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0
Галузь знань:  0
Спеціальність: 0

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань: 071 - "Фінанси. банківська справа і страхування"

Ступінь вищої освіти - бакалавр 

Галузь знань - 12 "Інформаційні технології"

Спеціальність - 124 "Системний аналіз"

Освітньо-професійна програма - "Системний аналіз"

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 Інформаційні технології

                             15  Автоматизація та приладобудування
Спеціальність —                          

 121  Інженерія програмного забезпечення

 122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 123  Комп’ютерна інженерія

 124  Системний аналіз

 125  Кібербезпека

 126  Інформаційні системи та технології

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 – Комп’ютерні науки
 • Спеціальність:
  • Computer Ecologic and Economic Monitoring

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 051 Соціальні та поведінкові науки; 12 Інформаційні технології
Спеціальність — 051 Економіка, 124 Системний аналіз
Освітньо-професійна програма — 051 Економічна кібернетика; 124 Системний аналіз

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність — 051 “Економіка”
Освітньо-професійна програма — «Аналітична економіка»; «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Економіка та управління підприємством»

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Спеціальність — 051 “Економіка”
Освітньо-професійна програма — “Економічна кібернетика”

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність — 124 “Системний аналіз”
Освітньо-професійна програма — “Системний аналіз”