Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка та підприємництво»
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки

управління персоналом та економіка праці

 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
  • 1401 Сфера обслуговування
  • 0201 Культура
  • 1301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
  • 6.050102 Комп’ютерна інженерія
  • 6.140103 Туризм
  • 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
  • 6.130102 Соціальна робота
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні системи і мережі
  • Спеціалізовані системи і мережі
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництва
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа
  • Економічна теорія
  • Фінанси
  • Фінанси у системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб’єктів господарювання
  • Міжнародні фінанси
  • Облік і правове забезпечення АПВ
  • Економіка і фінанси підприємств АПВ
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Економіка підприємства
  • Інформаційні технології в економіці
  • Європейська економіка
  • Міжнародний маркетинг
  • Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності
  • Контроль і ревізія
  • Облік і контроль в державному секторі
 • Галузь знань:
  • 0201 Культура
 • Напрям підготовки:
  • 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність
 • Фахове спрямування:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Спеціальність:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 - Економіка підприємства
 • Магістерська програма:
  • 8.03050401 - Економіка і управління підприємством
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність: 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економіка і підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництва
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа
  • Економічна теорія
  • Фінанси
  • Фінанси у системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб’єктів господарювання
  • Міжнародні фінанси
  • Облік і правове забезпечення АПВ
  • Економіка і фінанси підприємств АПВ
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Економіка підприємства
  • Інформаційні технології в економіці
  • Європейська економіка
  • Міжнародний маркетинг
  • Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності
  • Контроль і ревізія
  • Облік і контроль в державному секторі
 • Галузь знань:
  • 1401 Сфера обслуговування
 • Напрям підготовки:
  • 6.140103 Туризм
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Спеціальність:
  • 7.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
  • 8.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Магістерська програма:
  • 8.03050501 - Управління персоналом
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Магістерська програма:
  • 8.03050501 - Управління персоналом
 • Галузь знань: 
  • 0305 Економіка і пілприємництво
 • Напрям підготовки: 
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Магістерська програма:
  • 8.03050501 - Управління персоналом
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Спеціальність:
  • 7.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Фахове спрямування:
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • Економіка і пілприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці