Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

       Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування
 • спеціальність:
  • 073 Менеджмент
  • 074 Публічне управління та адміністрування
  • 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійні програми:
  • Менеджмент
  • Менеджмент закладів охорони здоров'я
  • Управління персоналом
  • Публічне управління та адміністрування
  • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки

управління персоналом та економіка праці

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0305 «Економіка та підприємництво»
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0304 Право
 • Напрям підготовки:
  • 6.030401 Правознавство
 • Фахове спрямування:
  • Правознавство
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджменті і правове забезпечення агропромислового виробництва
  • Менеджмент природокористування та економіка довкілля
  • Менеджмент організацій і адміністрування
  • Логістика
  • Міжнародний менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
  • 1401 Сфера обслуговування
  • 0201 Культура
  • 1301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
  • 6.050102 Комп’ютерна інженерія
  • 6.140103 Туризм
  • 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
  • 6.130102 Соціальна робота
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні системи і мережі
  • Спеціалізовані системи і мережі
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництва
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа
  • Економічна теорія
  • Фінанси
  • Фінанси у системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб’єктів господарювання
  • Міжнародні фінанси
  • Облік і правове забезпечення АПВ
  • Економіка і фінанси підприємств АПВ
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Економіка підприємства
  • Інформаційні технології в економіці
  • Європейська економіка
  • Міжнародний маркетинг
  • Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності
  • Контроль і ревізія
  • Облік і контроль в державному секторі

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0201 Культура
 • Напрям підготовки:
  • 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність
 • Фахове спрямування:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Спеціальність:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
  • 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
 • Галузь знань:
  • 1801 «Специфічні категорії»
 • Спеціальність:
  • 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»

для рос.-мовних американців

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Спеціальність:
  • Менеджмент організацій і адміністрування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Менеджмент закладів охорони здоров'я
 • Управління персоналом
 • Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Менеджмент закладів охорони здоров'я
 • Управління персоналом
 • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 - Економіка підприємства
 • Магістерська програма:
  • 8.03050401 - Економіка і управління підприємством
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 8.03060104 Менеджмент організацій і адміністрування
 • Галузь знань:
  • 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма:
  • Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Муніципальний менеджмент» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад муніципального менеджменту; засвоєння механізмів практичної реалізації елементів спеціального економічного інструментарію управління розвитком муніципальних утворень; оволодіння принципами формування ефективних вертикальних та горизонтальних взаємодій органів місцевого самоврядування; опанування сучасними методами управління муніципальними галузево-функціональним комплексами; вивчення особливостей муніципального управління в зарубіжних країнах для адаптивного використання його в практичній роботі органів місцевого самоврядування в Україні.

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0201 Культура
 • Напрям підготовки:
  • 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
 • Фахове спрямування:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 073 Менеджмент
 • Освітньо-професійна програма:
  • Менеджмент

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність: 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

 • Галузь знань:
  • 0201 «Культура»
 • Напрям підготовки:
  • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Управління у сфері економічної конкуренції
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010018 Адміністративний менеджмент
 • Магістерська програма:
  • Адміністративний менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • .030601
 • Галузь знань:
  • 1501 Державне управління
 • Спеціальність:
  • 8.15010002 Державна служба
 • Магістерська програма:
  • Територальне упраління та місцеве самоврядування
  • Адміністративний менеджмент
  • Кадровий менеджмент
  • Економіка
  • Світова та європейська інтеграція
  • Фінанси
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Економіка і підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 074 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Публічне управління та адміністрування
 • Ступінь вищої освіти - магістр
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
  • 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 073 Менеджмент
  • 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійна програма:
  • Менеджмент
  • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Галузь знань:
  • 1501 Державне управління
 • Спеціальність:
  • 8.15010002 Державна служба
 • Магістерська програма:
  • Адміністративний менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництва
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа
  • Економічна теорія
  • Фінанси
  • Фінанси у системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб’єктів господарювання
  • Міжнародні фінанси
  • Облік і правове забезпечення АПВ
  • Економіка і фінанси підприємств АПВ
  • Управління персоналом та економіка праці
  • Економіка підприємства
  • Інформаційні технології в економіці
  • Європейська економіка
  • Міжнародний маркетинг
  • Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності
  • Контроль і ревізія
  • Облік і контроль в державному секторі

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузі знань  -  07 "Управління та адміністрування"

                            28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальності -  074 "Публічне управління та адміністрування"

                              281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітні програми - " Публічне управління та адміністрування"

                                   "Публічне управління та адміністрування"

 • Галузь знань:
  • 1401 Сфера обслуговування
 • Напрям підготовки:
  • 6.140103 Туризм
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Спеціальність:
  • 7.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
  • 8.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Магістерська програма:
  • 8.03050501 - Управління персоналом
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:
  • 8.03050501 - Управління персоналом та економіка праці
 • Магістерська програма:
  • 8.03050501 - Управління персоналом
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент підприємницької діяльності
 • Галузь знань: 
  • 0305 Економіка і пілприємництво
 • Напрям підготовки: 
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
 • Фахове спрямування:
 • Спеціальність:

Ступінь вищої освіти - магістр
Галузі знань - 28 "Публічне управління та адміністрування"
Спеціальності - 281 "Публічне управління та адміністрування"
Освітні програми - "Публічне управління та адміністрування"

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 8.03060104 Менеджмент організацій і адмінстрування
  • 7.03060101 Менеджмент організацій і адмінстрування
 • Галузі знань:
  • 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальності:
  • 074 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітні програми:
  • Менеджмент;
  • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 8.03060104 Менеджмент організацій і адміністрування

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 074 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Публічне управління та адміністрування
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування
Спеціальність − 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма  − Менеджмент

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Логістика
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • Економіка і пілприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці