Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

       Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування
 • спеціальність:
  • 073 Менеджмент
  • 074 Публічне управління та адміністрування
  • 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійні програми:
  • Менеджмент
  • Менеджмент закладів охорони здоров'я
  • Управління персоналом
  • Публічне управління та адміністрування
  • Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування
Спеціальність − 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма  − Менеджмент

 • Ступінь вищої освіти: бакалавр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 073 Менеджмент
 • Освітньо-професійна програма: Менеджмент, Управління персоналом

Дисципліна «Антикризове управління» є вибірковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Менеджмент" та "Управління персоналом" галузі знань "Управління та адміністрування" за спеціальністю "Менеджмент".

Мета вивчення дисципліни  полягає у формуванні сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань в галузі антикризового управління, а саме: системи знань i навичок управління у кризових ситуаціях, розв’язання складних завдань стратегічного значення в ринкових умовах, організації системи управління, адекватної вимогам сучасної економіки.

 • Ступінь вищої освіти: Магістр
 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність: 073 Менеджмент
 • Галузь знань:
  • Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки

управління персоналом та економіка праці

СВО – Бакалавр
Галузь знань – 07 Публічне управління
та адміністрування
Спеціальність 074 Менеджмент

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність - 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма - "Менеджмент"

 • Ступінь вищої освіти: бакалавр
 • Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність: 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Державне управління» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів  фундаментальні знання про державне управління, як суспільне явище, як функцію, як систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою, як складний процес до якого залучаються державні і громадські інституції, оволодіти вмінням реалізувати завдання та функції  професійної діяльності на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій.

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Галузь знань:
  • 0201 Культура
 • Напрям підготовки:
  • 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність
 • Фахове спрямування:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Спеціальність:
  • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
  • 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр

 • Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність: 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Кроскультурний менеджмент» є вибірковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань про закономірності становлення та розвитку систем управління в різних культурних умовах.

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності – 075«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність – 051«Економіка»

галузь знань – 24 «Сфера обслуговування»

спеціальності – «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Менеджмент» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітніми програмами: "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", "Управління персоналом".

Метою дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набут­тя умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ, прийняття адекватних управ­лінських рішень.

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузі знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності:

 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми:

 • Менеджмент
 • Управління персоналом
 • Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Менеджмент» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітніми програмами: "Менеджмент", "Публічне управління та адміністрування", "Управління персоналом".

Метою дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набут­тя умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ, прийняття адекватних управ­лінських рішень.

СВО – Бакалавр
Галузі знань – 28 Публічне управління
та адміністрування
07 Публічне управління та
адміністрування
Спеціальності
281 Публічне управління та
адміністрування
074 Менеджмент

ступінь вищої освіти "Бакалавр"

галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 • Галузь знань:
  • 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма:
  • Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Муніципальний менеджмент» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад муніципального менеджменту; засвоєння механізмів практичної реалізації елементів спеціального економічного інструментарію управління розвитком муніципальних утворень; оволодіння принципами формування ефективних вертикальних та горизонтальних взаємодій органів місцевого самоврядування; опанування сучасними методами управління муніципальними галузево-функціональним комплексами; вивчення особливостей муніципального управління в зарубіжних країнах для адаптивного використання його в практичній роботі органів місцевого самоврядування в Україні.

 • Ступінь вищої освіти: бакалавр

 • Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність: 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Організація надання адміністративних послуг» є обов’язковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань з теорії, методології, методики та організаційних основ надання адміністративних послуг органами державної влади та місцевого самоврядування; вивчення практики організації надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах; ознайомлення із передовим вітчизняним досвідом в сфері надання адміністративних послуг; освоєння механізмів організації надання адміністративних послуг в умовах адміністративної реформи; формування навиків практичного мислення та роботи в умовах підвищених вимог до якості адміністративних послуг.

 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 073 Менеджмент
 • Освітньо-професійна програма:
  • Менеджмент

Дисципліна «Організація підприємницької діяльності» є вибірковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Менеджмент"  галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент.

Метою вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є отримання майбутніми фахівцями базових знань із питань організації і функціонування підприємницької діяльності, сутності і принципів підприємницької діяльності, основних рис підприємця, а також практичних вмінь і навичок щодо механізму організації власної справи, оволодінні методикою аналізу політики підприємства, ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення.

 • Галузь знань:
  • 0201 «Культура»
 • Напрям підготовки:
  • 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Спеціальність:
  • .030601

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузь знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма:

 • Публічне управління та адміністрування
 • Ступінь вищої освіти - магістр
 • Галузь знань:
  • 07 Управління та адміністрування
  • 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність:
  • 073 Менеджмент
  • 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітньо-професійна програма:
  • Менеджмент
  • Публічне управління та адміністрування
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр

 • Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальність: 281 (074) Публічне управління та адміністрування
 • Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Дисципліна «Регіональна та локальна економіка» є вибірковою дисципліною для студентів, які навчаються за освітньою програмою "Публічне управління та адміністрування" галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань про закономірності та особливості функціонування регіональної та локальної економіки, сучасний стан і напрямки регіонального розвитку економіки в умовах євроінтеграційних процесів; визначення ролі фінансового сектора в структурі регіональної та локальної економіки; обґрунтування організаційно-економічних механізмів управління економікою регіонів, соціальних, екологічних та зовнішньоекономічних аспектів її функціонування.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузі знань  -  07 "Управління та адміністрування"

                            28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальності -  074 "Публічне управління та адміністрування"

                              281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітні програми - " Публічне управління та адміністрування"

                                   "Публічне управління та адміністрування"

Галузь знань  − 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність − 073 «Менеджмент»

 

Галузь знань −  23 «Соціальна робота»

Спеціальність  231 «Соціальна робота»

 • Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністування
 • Спеціальність: 073 Менеджмент, 28 (074) Публічне управління та адмінстрування

Ступінь вищої освіти - магістр
Галузі знань - 28 "Публічне управління та адміністрування"
Спеціальності - 281 "Публічне управління та адміністрування"
Освітні програми - "Публічне управління та адміністрування"

 • Галузі знань:
  • 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування
 • Спеціальності:
  • 074 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування
 • Освітні програми:
  • Менеджмент;
  • Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальності – 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійні програми – «Менеджмент», «Управління персоналом», «Публічне управління та адміністрування»

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузь знань:

 • 07 Управління та адміністрування
 • 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма:

 • Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування
Спеціальність − 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма  − Менеджмент

Ступінь вищої освіти — бакалавр

Галузь знань - 07 Управління та адміністрування

Спеціальність - 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма - Менеджмент

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування
Спеціальність − 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма  − Менеджмент

 • Галузь знань:
  • Економіка і пілприємництво
 • Напрям підготовки:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці

Ступінь вищої освіти «Магістр»

Галузь знань

 • 28 «Публічне управління та адміністрування»
 • 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність

 • 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • 073 Менеджмент

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

 • "Менеджмент"

Метою вивчення  дисципліни "Управління якістю" є набуття системи знань з теорії, методології, методики та організаційних основ управління якістю, впровадження систем управління якістю в діяльність організацій; вивчення практики управління якістю в зарубіжних країнах; освоєння технік та методик побудови і впровадження  систем управління якістю (СУЯ) в різних типах установах і організацій відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 та TQM; формування в майбутніх фахівців навиків практичного мислення та роботи в умовах підвищення вимог до якості.

Галузь знань –   07  "Управління та адміністрування"                

Спеціальність  – 073  "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма – Управління персоналом

        

Галузь знань − 23 "Соціальна робота"

Спеціальність - 231 "Соціальна робота"