Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка та підприємства
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Галузь знань:
  • 0301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.030102 Соціальна робота
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування:
 • Галузь знань:
  • 1301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.130102 Соціальна робота
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформаційна та обчислювальна техніка
 • Напрям підготовки:
  • 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи
  • 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі
 • Галузь знань:
  • 0302 Міжнародні відносини
 • Напрям підготовки:
  • 6.030203 Міжнародні економічні відносини
  • 6.030204 Міжнародна інформація
 • Спеціальність:
  • 8.03020401 Міжнародна інформація
 • Галузь знань:
  • 1301 Соціальне забезпечення
 • Напрям підготовки:
  • 6.130102 Соціальна робота
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Напрям підготовки:
  • 8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів
 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адмістрування
  • 1401 Сфера обслуговування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
  • 6.140103 Туризм
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • Туризм
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки/спеціальність:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
  • 7.03050501/7.03050501 Управління персоналом і економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
  • 0502 Автоматика і управління
 • Напрям підготовки:
  • 6.050102 Комп’ютерна інженерія
  • 6.050103 Програмна інженерія
  • 6.050101 Комп’ютерні науки
  • 6. 050201 Системна інженерія
 • Фахове спрямування:
  • Комп’ютерні системи і мережі
  • Програмне забезпечення автоматизованих систем
  • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
  • Комп’ютерні науки
 • Галузь знань:
 • Напрям підготовки:
 • Фахове спрямування: