Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань  - 12 Інформаційні технології

Спеціальність  – 125 Кібербезпека

Освітньо-професійна прогарама - Кібербезпека

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Галузь знань - 12 Інформаційні технології
Спеціальність – 125 Кібербезпека