Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

стпеціальність - 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітня програма - "Митна справа"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

07 "Управління та адміністрування"

071 "Облік і оподаткування"

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітня програма "Митна справа"

07 "Управління та адміністрування"

071"Облік і оподаткування"