• Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030505 Управління персоналом і економіка праці
 • Фахове спрямування:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці
 • Галузь знань: 
  • 0305 «Економіка та підприємництво»
 • Напрям підготовки:
  • 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»
  • 8.03050501 «Управління персоналом»
 • Спеціальність:
  • Управління персоналом та економіка праці