• Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Фахове спрямування:
  • магістерська програма – Економіка і управління підприємством
 • Спеціальність:
  • 8.03050401 Економіка підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства
 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030504 Економіка підприємства
 • Фахове спрямування:
  • Економіка промислового підприємства