ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 241"Готельно-росторанна справа"

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 242 "Туризм"