Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

Спеціальності: 241 "Готельно - ресторання справа"

                            242 "Туризм"

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 241"Готельно-росторанна справа"

ступінь вищої освіти - бакалавр

галузь знань 24 "Сфера обслуговування"

спеціальність 242 "Туризм"