• Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030509 Облік і аудит
 • Фахове спрямування:
  • Облік і аудит у промисловості; Облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері; Контроль і ревізія.
 • Галузь знань:
  • 1801 Специфічні категорії
 • Спеціальність:
  • 8.18010016 Бізнес-адміністрування

   Цель и задачи изучения курса "Менеджмент"

Галузь знань: 0305 "Економіка і підприємництво"
Напрям підготовки: 6.030503 "Міжнародна економіка"
Фахове спрямування: "Європейська економіка", "Міжнародні фінанси"

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка і підприємництво
 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Банківська справа.
 • Галузь знань:
  • Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • Менеджмент
 • Спеціальність:
  • Міжнародний менеджмент