Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітня програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Спеціальність 073  "Менеджмент"

Освітня програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Higher Education Degree - Bachelor
Specialties:
292 International Economic Relations
051 Economics

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність " Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 291 "Міжнародні відносини та суспільні комунікації"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29  "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Галузь знань

0305 „Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки

6.030507 „Маркетинг”

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

 

Ступінь вищої освіти − магістр

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітньо-професійна програма – «Міжнародний бізнес»

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 291 "Міжнародні відносини та суспільні комунікації"

                             292 "Міжнародні економічні відносини"

Галузь знань 07 "Управління та адміністування"

Спеціальність 073 " Менеджмент"

Ступінь вищої освіти - магістр

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо - професійна програма "Міжнародний бізнес"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань : 0302 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 6.030203 "Міжнародні економічні віднорсини"

                            6.030204 "Міжнародна інформація"

ступінь вищої освіти - бакалавр
галузь знань 07- “Менеджмент і адміністрування”
спеціальність 073 – “Менеджмент”

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузі знань: 07 "Управління та адміністрування"

                       29 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 073 "Міжнародний менеджмент"

                          292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Освітньо - професійна програма "Міжнародний бізнес"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо - наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - магістр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо-наукова програма "Міжнародний менеджмент"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес"

Ступінь вищої освіти - магістр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Освітньо - професійна програма "Міжнародний маркетинг"