Метою дисципліни «Менеджмент міжнародних корпорацій» є формування системи знань щодо базових категорій, методологічних аспектів організації менеджменту у міжнародних корпораціях та на міжнародних ринках, їхніх пріоритетів у сучасних умовах.

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

Спеціальність 291 "Міжнародні відносини та суспільні комунікації"

Дисципліна “Управління міжнародними проектами”

ступінь вищої освіти − бакалавр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність –073 «Менеджмент»,

освітньо-професійна програма «Міжнародний менеджмент»

Ступінь вищої освіти - магістр

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Освітньо-наукова програма "Міжнародний менеджмент"