• Галузь знань:
0302 "Міжнародні відносини"
 • Напрям підготовки:
6.030204 "Міжнародна інформація"

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Професійне спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Варіативна компонента:
  • Міжнародний менеджмент

Метою дисципліни «Менеджмент міжнародних корпорацій» є формування системи знань щодо базових категорій, методологічних аспектів організації менеджменту у міжнародних корпораціях та на міжнародних ринках, їхніх пріоритетів у сучасних умовах.

Галузь знань – 0302 «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки – 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

 • Галузь знань:
  • 0306 Менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 Менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Кваліфікація:
  • бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (зі знанням іноземної мови)

Дисципліна “Управління міжнародними проектами”

ступінь вищої освіти − бакалавр

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність –073 «Менеджмент»,

освітньо-професійна програма «Міжнародний менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування

Менеджмент ЗЕД

 • Галузь знань:
  • 0306-менеджмент і адміністрування
 • Напрям підготовки:
  • 6.030601 менеджмент
 • Фахове спрямування:
  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

галузь знань 29 "Міжнародні відносини"

спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"