Higher Education Degree - Bachelor
Specialties:
292 International Economic Relations
051 Economics

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань 29  "Міжнародні відносини"

Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань : 0302 "Міжнародні відносини"

Спеціальності: 6.030203 "Міжнародні економічні віднорсини"

                            6.030204 "Міжнародна інформація"