Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 7.03050301 Міжнародна економіка

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 7.03050301 Міжнародна економіка

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: