• Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Спеціальність:
  • 7.05010301 Програмне забезпечення систем
  • 7.05010302 Інженерія програмного забезпечення
 • Галузь знань:
  • 0501 Інформатика та обчислювальна техніка
 • Спеціальність:
  • 7.05010302 Інженерія програмного забезпечення