Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

  • Галузь знань:
    • 0305 Економіка і підприємництво
  • Спеціальність:
    • 7.03050803 Оподаткування

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: