Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво”
Напрям підготовки: 6.030509 “Облік і аудит”
Фахове спрямування: Облік і аудит в промисловості; Облік і аудит в будівництві; Облік, контроль та правове забезпечення в бюджетній сфері; Облік і аудит в сфері послуг; Ревізія та контроль

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: