ступінь вищої освіти − магістр

галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»

спеціальність – 293 «Міжнародне право»

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань «Міжнародні відносини» 

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

ступінь вищої освіти − бакалавр

 галузь знань – 29 Міжнародні відносини

 спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність − 293 «Міжнародне право»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародне право

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 29 "Міжнародні відносини"

Напрям підготовки: 293 "Міжнародне право"

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність − 293 «Міжнародне право»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародне право

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Галузь знань: 29 "Міжнародні відносини"

Напрям підготовки: 293 "Міжнародне право"

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів уявлення про сучасний стан порівняльного кримінального процесу та кола актуальних теоретичних і практичних проблем його існування і розвитку

Основні завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення кримінального процесу правових систем сучасності;
  • вміння  використовувати компаративістський підхід у дослідженні інститутів кримінального процесу іноземних держав;
  • застосування критичного підходу у вивченні вітчизняного кримінального процесу. 

Міждисциплінарні зв'язки: вивчається після освоєння навчальних дисциплін "Конституційне право України", "Кримінальне право України", "Кримінальний процес України", "Порівняльний кримінальний процес", "Порівняльне конституційне право", "Порівняльне кримінальне право"

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність − 293 «Міжнародне право»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародне право

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність − 293 «Міжнародне право»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародне право

Ступінь вищої освіти – магістр  
Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність − 293 «Міжнародне право»
Освітньо-наукова програма  − Міжнародне право

higher education degree - Bachelor of International Law

branch of knowledge - 29 "International relations"

direction of training - 293 "International Law"

professional program - 293 " International Law (English program)"

 

higher education degree - Bachelor of International Law

branch of knowledge - 29 "International relations"

direction of training - 293 "International Law"

professional program -   International Law (English program)

 

higher education degree - Bachelor of International Law

branch of knowledge - 29 "International relations"

direction of training - 293 "International Law"

professional program -   International Law (English program)