Освітньо-кваліфікаційного рівень “бакалавр”

 Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030401“Правознавство”

Мета дисципліни полягає у набутті необхідних теоретичних знань законодавчих та теоретичних проблем міграційного права; з’ясування засад правового регулювання міграції міжнародно-правовими актами, засад національного законодавства щодо регулювання питань міграції; поглиблення навичок щодо виявлення правопорушень у сфері міграції; організації діяльності Державної міграційної служби України у сфері міграції; порядок взаємодії держаних органів щодо протидії нелегальній міграції; особливості здійснення профілактики нелегальної міграції; організація видворення іноземців та осі без громадянства, їх реадмісії чи примусового повернення.

Завдання дисципліни: надання студентам ґрунтовних об’єктивних знань про міграційні переміщення у сучасному світі, основні положення законів, інших нормативно-правових актів, що регламентують в’їзд, виїзд та транзитний проїзд іноземних громадян, порядок застосування адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства та виконання рішення про адміністративне видворення та визначення методів і форм діяльності Держаної міграційної служби.

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування: